Κοινωνικό μέρισμα: Αυτά είναι τα τελικά κριτήρια για τη χορήγησή του


Όπως ανακοίνωσε πριν λίγο στην Ολομέλεια η Υπουργός Εργασίας κα Έφη Αχτσιόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, δεν θα εκδοθεί κ.υ.α. για τον προσδιορισμό των κριτηρίων για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος αλλά οι σχετικές διατάξεις ενσωματώνονται στο νομοσχέδιο με νομοτεχνικές βελτιώσεις.

Το Taxheaven σας παρουσιάζει κατ' αποκλειστικότητα τα κριτήρια για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος.

Κατά το έτος 2017 καταβάλλεται ποσό επτακόσια είκοσι εκατομμύρια (720.000.000) ευρώ για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή κοινωνικού μερίσματος προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών. Ειδικότερα, ως ευάλωτο νοικοκυριό νοείται το σύνολο των προσώπων που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων ατόμων.

Τα κριτήρια καταβολής είναι τα ακόλουθα:

Α) Εισοδηματικά κριτήρια
Για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, το εισόδημα του νοικοκυριού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000) για τα νοικοκυριά με ένα μέλος, το ποσό των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.500) για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (15.750) για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο, το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000) για τα νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη και δύο ανήλικα τέκνα, το ποσό των είκοσι χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (20.250) για τα νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο ή δύο ενήλικα μέλη με τρία ανήλικα τέκνα, το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (22.550) για τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη με τέσσερα ανήλικα τέκνα και τέλος τα είκοσι επτά χιλιάδες ευρώ (27.000) για πέντε ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη με έξι ή περισσότερα ανήλικα τέκνα. Τα ανωτέρω κριτήρια θα εξειδικευτούν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση της παρ. 4 για την κατηγορία των ανέργων.

Β) Περιουσιακά κριτήρια


α.α. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα μέχρι 31.10.2017 πράξη προσδιορισμού φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.

β.β. Κινητή περιουσία:

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος, πολλαπλασιαζόμενο για κάθε προστιθέμενο μέλος, κατά τον τρόπο που θα προσδιοριστεί με την ΚΥΑ της παρ. 4.
Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:

Ετήσιος τόκος = 9.000 Χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού Χ μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2016/100

γ. Περιουσιακά τεκμήρια:

Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:
- εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,
- δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
- δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
- δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

Κριτήριο διαμονής και λοιπά κριτήρια

Ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια για τα τελευταία πέντε έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατά την τελευταία πενταετία.

Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μια φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μηνός μέχρι και 31/10/2017, όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ.

Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, εφόσον έχουν υποχρέωση.
Διαβάστε Περισσότερα →

Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017


 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί σε Διοικητικό Συμβούλιο την εικοστή τετάρτη (24η) του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα  και ώρα 02:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού) για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016.
2. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΥΤΕΙΩΝ ‘ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΦΩΣ’.
3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ.
4. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΥΤΙΚΑ.
5. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017.
6. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν.3463/06 ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.
7. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΡΙΕΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9.12.2017.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Μουρκούσης Βασίλειος
Διαβάστε Περισσότερα →

ΥΠΕΣ: Επιχορήγηση 70 εκατ. ευρώ στους δήμους από ΚΑΠ (πίνακας).112.515 στο Δήμο Ξηρομέρου.


 Σχετική εικόνα

Με απόφαση του ΥΠΕΣ, κατανέμονται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 70.370.004,00 €, το οποίο αποδίδεται ως 7η ,8η ,9η ,10η, 11η και 12η
μηνιαία τακτική επιχορήγηση του έτους 2017 σε όλους τους Δήμους της Χώρας για
υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών.
Σύμφωνα με την απόφαση, τα ανωτέρω ποσά, θα αποδοθούν στους Δήμους, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Τυχόν αδιάθετα ποσά, δύναται να διατεθούν και για την υλοποίηση έργων και
επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων , του επόμενου έτους.
Διαβάστε Περισσότερα →

Αίολος Αστακού: Αποκλείστηκε το εφηβικό, αήττητα τα μίνι 2005

 
Δεν τα κατάφεραν οι έφηβοι του συλλόγου στον ημιτελικό της ΕΣΚΑΒΔΕ που έγινε το Σάββατο στο Μεσολόγγι. Η ομάδα του Αγρινίου ΑΛΦΑ ’93 κέρδισε δίκαια με 67-51 παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό.
Οι αθλητές του Αιόλου παρουσιάστηκαν απελπιστικά άστοχοι ειδικά στις ελεύθερες βολές (7/26) και έχασαν μεγάλη ευκαιρία να εκπροσωπήσουν τον Αστακό για πρώτη φορά σε τελικό.
Δεκάλεπτα : 10-19, 23-38, 38-53, 51-67
Αίολος (Αραπατσάνης): Ρηγάλος Χρ., Μικελάτος Γ. 6(1),Σόμπολος Χρ. 7, Τσιλιγιάννης Δ. 2, Ρηγάλος Θ. 10, Πέττας Π. 10, Μπαρμπέρης Χ. 2, Κολοβός Β. 10(1), Κρικρής 2, Σαλαγιάννης Λ. 2.
Επίσης η διοίκηση του συλλόγου ευχαριστεί θερμά τον Ιατρό κ. Στάικο Παναγιώτη για τις υπηρεσίες του στον αγώνα.
Τέλος σε αγώνα που έγινε την Παρασκευή 17/11 στο Αγρίνιο τα μίνι 2005 κέρδισαν με 64-29 την αντίστοιχη ομάδα της ΓΕΑ συνεχίζοντας αήττητοι στο πρωτάθλημα για 9η αγωνιστική.
Διαβάστε Περισσότερα →

Δήμος Ξηρομέρου:Επείγον ανακοίνωση προς τους κτηνοτρόφους.


 Αποτέλεσμα εικόνας για βοσκοτοποι γιδια
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
Διαβάστε Περισσότερα →

Μετά από 70 περίπου χρόνια Θεία Λειτουργία στο ιστορικό εκκλησάκι των ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

 

Ήταν 8 Νοεμβρίου ημέρα τετάρτη του έτους 2017 όταν στο ιστορικό εκκλησάκι των ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ψηλά στους πρόποδες του υψώματος «Αλογοβούνι» και πίσω από την «πλαγιά», ακούστηκαν ξανά ψαλμωδίες. Την ημέρα εκείνη τελέσθηκε από τον εφημέριο του χωριού μας Θεόδωρο Τριάντη, Θεία Λειτουργία, μετά από 70 περίπου χρόνια.
Το ιστορικό μοναστήρι, με τα κελιά του, τη στέρνα και το Ναό, που έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην εθνεγερσία, παρέμενε γκρεμισμένο επί 70 και πλέον χρόνια. Εγκαταλειμμένο στο χρόνο, και στην αδιαφορία, οι σωροί τις πέτρας μας θύμιζαν το ιστορικό και ηθικό χρέος που έχουμε απέναντι του, απέναντι στους προγόνους μας και στη θρησκεία μας.
Πριν κάμποσα χρόνια μια ομάδα συγχωριανών μας,  ανέλαβε πρωτοβουλία να αναστηλώσει –επισκευάσει το Ναό των Αγίων Ταξιαρχών και μέσα από επίμονη και επίπονη προσπάθεια, με την οικονομική και ηθική συμπαράσταση των συγχωριανών μας, η προσπάθεια έφερε ζηλευτά αποτελέσματα.
Ο Ναός στέκει και πάλι όρθιος έτοιμος να υποδεχτεί τους πιστούς. Μετά την ολοκλήρωση μέρους των εργασιών, μέσα από καθαρά εθελοντική προσπάθεια, ο πρώτος στόχος επιτευχθεί. Πλήθος πιστών από το χωριό μας και φίλοι και παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ανέβηκαν υπομονετικά το ύψωμα για να παρευρεθούν σε αυτή την ιστορική στιγμή για το μοναστήρι μας.
Συγκινητική από κάθε άποψη η παρουσία τους, όπως συγκινητικό ήταν όλο το τελετουργικό της πρώτης μετά από 70 χρόνια λειτουργίας. Οι παλιοί θυμήθηκαν τις εξιστορήσεις των πατεράδων τους για το μοναστήρι και οι νέοι έμαθαν και μια άλλη πτυχή της μικρής ιστορίας του χωριού μας.
Θερμά συγχαρητήρια στην επιτροπή που ανέλαβε να φέρει εις πέρας το όλο εγχείρημα, που χωρίς την προσπάθεια τους ο Ναός θα παρέμενε σε άθλια κατάσταση. Ο Θωμάς, ο Χαράλαμπος, ο Νίκος, ο Γιώργος, ο Λάκιας, όλοι οι εθελοντές που βοήθησαν και όσοι άλλοι πρόσφεραν υλικά και ηθικά, δείχνουν το δρόμο που πρέπει να βαδίζουμε. Δείχνουν τη δύναμη της θέλησης της εργατικότητας, της ηθικής και ιστορικής συνείδησης, το σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά και στους προγόνους μας.
Συγχαρητήρια επίσης και στην εκκλησία μας και στο Μητροπολίτη μας, που βοήθησαν στο να τελεστεί η λειτουργία.
ΜΠΡΑΒΟ !!!με τέτοιες ενέργειες και πρωτοβουλίες το χωριό μπορεί να ελπίζει.
Διαβάστε Περισσότερα →

Διακοπή υδροδότησης στον Αστακό λόγω βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Αποτέλεσμα εικόνας για διακοπη υδροδοτησης λογω βλαβης στον αστακο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αστακός , 19.11.2017
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διακοπή υδροδότησης στην πόλη του Αστακού οφείλεται στην μεγάλη ζημιά που υπέστη το δίκτυο ηλεκτροδότησης, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν τα αντλιοστάσια από τις πρώτες πρωινές ώρες και κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Ευελπιστούμε η ΔΕΗ να αποκαταστήσει την βλάβη το συντομότερο δυνατόν.
Ζητάμε την κατανόησή σας.
Διαβάστε Περισσότερα →

ΕΚΔΡΟΜΗ απο τον ΑΣΤΑΚΟ για την υποδοχή της ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

      
  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ.

-ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 15:00 ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΣΤΑΚΟΥ 
-ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:30 ΑΠΟ  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ.
-ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΝΟ 6 ΕΥΡΩ.
-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΗΛ: 2646041823 – 2646041704.
Διαβάστε Περισσότερα →

«ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ» Νεκροταφείο Μύτικα Κοπάδια αδέσποτων ζώων σπάνε και ρυπαίνουν τα ιερά μνήματα μας! Σχετική εικόνα

 Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε  στις οργισμένες πληροφορίες συμπολιτών μας, ότι αδέσποτα κοπάδια ζώων, μπαίνουν στο Νεκροταφείο του Μύτικα και βεβηλώνουν τον Ιερό χώρο, σπάζοντας και ρυπαίνοντας τους τάφους των  προσφιλών νεκρών μας.

 Μαζί ,οι παρακάτω υπογραφόμενες,  επιστρεφθήκαμε αμέσως το Νεκροταφείο και μείναμε έκπληκτες, όταν αντικρίσαμε κοπάδια προβάτων, ανενόχλητα,  ποδοπατώντας, σπάζοντας και ρυπαίνοντας τους τάφους, έβοσκαν μέσα στο Νεκροταφείο, όπου αναπαύονται οι ψυχές των αλησμόνητων νεκρών μας. Πλησιάσαμε τον τάφο των γονιών μας. Μας έπιασαν τα κλάματα. Σπασμένος ο Σταυρός και  το κουβούκλιο, πεταμένο το καντήλι και τα θραύσματα των μαρμάρων του τάφου σκορπισμένα, ενώ η ρύπανση ολοκλήρωνε τον βανδαλισμό.

  Λυπηρό και επονείδιστο φαινόμενο! Φωνάζουν οι ψυχές των νεκρών μας. Γιατί τέτοια προσβολή, και τέτοια απαξίωση και ασέβεια ση μνήμη μας! Εσείς οι άνθρωποι μας είστε ζώντες ή νεκροί ζώντες;

Τι να τους απαντήσουμε! Μόνο μία απάντηση μας αρμόζει: ΝΤΡΟΠΗ ΜΑΣ. «ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ».

  Και εξηγούμαστε: Τα Νεκροταφεία υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δήμων, στους οποίους οι Πολίτες πληρώνουν ανταποδοτικά τέλη. Αν τους ρωτήσουμε  γιατί μένουν αδιάφοροι στο θλιβερό αυτό φαινόμενο;

Θα μας απαντήσουν με το αρχαίο ρητό του Αρχιμήδη «Μη μου τους κύκλους τάραττε!» Και πάλι ««ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ».

Ο Τοπικός Δασοφύλακας  πως ανέχεται αυτό το συνεχιζόμενο  φαινόμενο αδέσποτα κοπάδια να περιφέρονται νύχτα και μέρα και να προξενούν καταστροφές σε περιουσίες ακόμη και στο Νεκροταφείο μας;

Δεν γνωρίζουμε αν αρμοδιότητα για τα αδέσποτα αιγοπρόβατα και βοοειδή έχει και η Αστυνομική Αρχή;

    Με τον δέοντα σεβασμό απευθυνόμαστε και στον Σεπτό Ποιμενάρχη μας κκ Κοσμά και ρωτάμε: Όταν, Σεβασμιότατε, ποδοπατούνται και ρυπαίνονται τα σύμβολα της Πίστης μας  οι Σταυροί, οι Ιερές Εικόνες και τα καντήλια των μνημείων μας, δεν ευαισθητοποιείται η Εκκλησία; Δεν ευαισθητοποιούνται οι τοπικοί Εφημέριοι; Καμία ευαισθησία για την βεβήλωση των τάφων και των ιερών συμβόλων της θρησκείας μας στο Νεκροταφείο Μύτικα!

    Η οργή και η αγανάκτηση όχι μόνο η δική μας αλλά ολόκληρης της κοινωνίας μας, που θα λάβει διαστάσεις και στους οπουδήποτε του εσωτερικού και εξωτερικού, αποδήμους μας, μόλις το πληροφορηθούν από τους συγγενείς τους και από το παρόν, το οποίο θα δημοσιεύσομε και θα κοινοποιήσουμε  προς κάθε αρμόδιο. Τι να πούμε!

Ακόμη και στη Βορειοήπειρό μας, οι αδελφοί μας Βορειοηπειρώτες  στους τάφους των Ελλήνων Ηρώων μας,  που άφησαν τα κόκαλα τους στην Αλβανία,  τους φυλάνε του τάφους και τους ανάβουν και το καντήλι τους.  Μεγαλείο ψυχής και σεβασμός στα Ελληνοχριστιανικά Ιδεώδη!

 Τελειώνοντας για όλο αυτό το θλιβερό φαινόμενο, που δεν ευελπιστούμε, ότι θα λάβει τέλος και θα συνεχιστεί, καταλήγουμε στο συμπέρασμα και πρέπει να μας μιμηθούν και άλλοι συμπολίτες μας, ότι μία λύση μόνο υπάρχει: Να απευθυνθούμε ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής του Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά του Δήμου και κάθε άλλου υπεύθυνου. Η Δικαιοσύνη θα αποδώσει «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι».

Μόνο έτσι θα ησυχάσουν οι ψυχές των προσφιλών μας νεκρών, εκεί που αναπαύονται, από τα ποδοπατήματα και τις ρυπάνσεις των ζώων αλλά και από την ασεβή αδιαφορία των αρμοδίων και των ιδιοκτητών των ζώων. αλλά θα ησυχάσουν και οι δικές μας ψυχές και η συνείδηση μας, αφού τις νύχτες στα όνειρά  μας έρχονται οι αθάνατες μορφές τους και μας φωνάζουν: Εσείς τι κάνετε; Μας ξεχάσατε; Τους απαντάμε ΟΧΙ….   ΠΟΤΕ. Μα ΠΟΤΕ…..

  ΣΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ  ΣΑΣ ΧΤΥΠΑΝΕ  ΟΙ  ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ!
Διαβάστε Περισσότερα →

Δήμος Ξηρομέρου:Τελευταία ειδοποίηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών των τελών.


Αποτέλεσμα εικόνας για οφειλες δημου ξηρομερου ρυθμιση


 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Α   Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Γίνεται γνωστό στους πολίτες του Δήμου Ξηρομέρου  ότι την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017  λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν προβεί ακόμη στη ρύθμιση αυτή, να προσέλθουν άμεσα στο Δήμο, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, η Δημοτική Αρχή από 01/12/2017
θα προχωρήσει στην σφράγιση των παροχών ύδρευσης,
σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού.


Από το Δήμο Ξηρομέρου
Διαβάστε Περισσότερα →

Σύνδεσμος Βασιλοπουλιτών Ξηρομέρου ΄΄Η ΒΕΛΑ΄΄: Εκλογές και απολογισμός την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017Αποτέλεσμα εικόνας για Συνδέσμου Βασιλοπουλιτών Ξηρομέρου ΄΄Η ΒΕΛΑ΄΄.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ«Η ΒΕΛΑ»
                Ανδρομάχης 77 Καλλιθέα Τ.Κ 17675-2109519057/www.vasilopoulo.com.gr
                    mail/ info@vasilopoulo.com.gr facebook: βασιλόπουλο Αιτωλοακαρνανίας

                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι του συνδέσμου μας.

Ο Σύνδεσμος Βασιλοπουλιτών Ξηρομέρου ΄΄Η ΒΕΛΑ΄΄ σας προσκαλεί στην εκλογοαπολογιστική Γεν.συνέλευση του, την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:30 εως 13:00 στα γραφεία της ΠΑΝ.ΣΥ Πατησίων 5 Ομόνοια στοά Μέγαρο Τρικούπη 4ος όροφος Αθήνα.

   - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
1. Έλεγχος απαρτίας μελών
2. Εκλογή προεδρείου Γεν. Συνέλευσης
3. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής εκλογών
4. Διοικητικός απολογισμός
5. Οικονομικός απολογισμός και έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
6. Ερωτήσεις και τοποθετήσεις για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και προτάσεις για το μέλλον του Συλλόγου
8 Ψήφιση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού
9 Εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου –εξελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία πολιτιστικών συλλόγων Ξηρομέρου (ΟΠΣΥΞ )
Υποψηφιότητες για το Δ.Σ. του συλλόγου, την εξελεγκτική επιτροπή και αντιπροσώπων στην Γεν. Συν. της ΟΠΣΥΞ υποβάλλονται έως και την ημέρα της συνέλευσης.
Για κάθε πληροφορία και κατάθεση υποψηφιοτήτων, στους υπευθύνους του συλλόγου: ‘Αγγελος Μακρής – Πρόεδρος 6936637797, Νίκος Κυριάκος –Ταμίας 6973787879,,Θωμάς κυριάκος – Οργανωτικός Γραμματέας 6936562156, Φίλιππος Πετρονικολός – Αντιπρόεδρος 6977200718
Σας περιμένουμε για να επιτύχουμε όλοι μαζί την ανανέωση του συλλόγου μας και να κουβεντιάσουμε φλέγοντα θέματα σου χωριού μας.


                                           Σας περιμένουμε

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος                                                                     Ο Γ. γραμματέας
Άγγελος Μακρής                                                               Γιώργος Κικάτος
Διαβάστε Περισσότερα →

Αστακός: Με μεγάλη επιτυχία η επιστημονική εκδήλωση με θέμα ''Σχέση γονέων & παιδιών στην εφηβική ηλικία''.
 ΦΩΤΟ:Make Art

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στις 11 Νοεμβρίου, η

Ήταν μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου Αστακού σε συνεργασία με την Εταιρία Ψυχικής Υγείας Αιτωλοακαρνανίας "ΔΙΑΠΛΑΣΗ", με εισηγητή τον κο Σταμάτη Βασίλη, Ψυχολόγο M.Sc. παιδιών &  ενηλίκων-Επιστημονικό Δ/ντη ΔΙΑΠΛΑΣΗ, Αν. Ψυχολόγο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αιτ/νίας.Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους παρευρέθηκαν !
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Αστακού
Διαβάστε Περισσότερα →

''ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ' ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΣΒΗΣΕ ΠΡΙΝ ΑΝΑΤΕΙΛΕΙ'' του Πάνου Δ. Λαζαρόπουλου.

Διαβάστε Περισσότερα →

Μας έπνιξαν τα χάλια μας


 Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΝΙΓΗΚΕ Η ΜΑΝΔΡΑ

 
Λίλα Σταμπούλογλου Το κοντέρ της καταστροφής μετράει, οι τίτλοι στα sites αλλάζουν αριθμό: επτά, εννιά, δέκα, δεκατρείς οι νεκροί, ένας, δύο, τρείς οι αγνοούμενοι, πέντε, δέκα οι τραυματίες. Και παρακολουθούμε με ανοιχτό το στόμα απ’ τις οθόνες εικόνες που προκαλούν δέος: αυτοκίνητα να παρασύρονται από χείμαρρους όπως τα κλαράκια, ολόκληρα λεωφορεία μισοβυθισμένα στο νερό, σπίτια-ναυάγια και ανθρώπους σοκαρισμένους να προσπαθούν να περιγράψουν με λόγια τι τους έλαχε μια βροχερή φθινοπωρινή μέρα.
Τι τους έλαχε.. τους έλαχε άραγε; Μας έλαχε να μετράμε νεκρούς στα καλά καθούμενα από μια σφοδρή βροχόπτωση; Μας έλαχε να βλέπουμε εικόνες από την Αττική παρόμοιες μ’ εκείνες που βλέπαμε τον Αύγουστο με τις πλημμύρες στη Σιέρα Λεόνε;
Αν μπορούσε να γίνει μπροστά μας ένα rewind και να δούμε ένα-ένα όσα προηγήθηκαν στο σημείο της καταστροφής, αν μπορούσε κάποιος να μας δείξει το έργο απ’ το τέλος προς την αρχή, θα βλέπαμε πεντακάθαρα πόσο δεν μας έλαχε το κακό. Όχι, δεν μας έλαχε, ήταν κάτι που έπρεπε να περιμένουμε ότι θα συμβεί. Και έχει ξανασυμβεί, παρόμοιες καταστροφές έχουμε δει πολλές φορές στις οθόνες.
Δεν είναι ο κακός καιρός, είναι ο κακός μας ο καιρός, είναι η ανευθυνότητα και η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε ό, τι μας περιβάλλει. Όχι όλοι, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Μας έπνιξαν τα χάλια μας. Και θα μας ξαναπνίξουν. Κι αυτό είναι το δίκαιο, επειδή φταίμε, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Και οι περισσότεροι παίρνουν στο λαιμό τους και τους άλλους. Μας έπνιξαν τα χάλια μας επειδή αποφασίζουμε να ζήσουμε τις ζωές μας πάνω σε μπαζωμένα ρέματα, επειδή χτίζουμε αυθαίρετα, όπου μας γουστάρει, επειδή είμαστε ό, τι να ‘ναι, ένα τεράστιο χυμαδιό.
Χυμαδιό και τώρα, ρημαδιό. Να κοιτάμε αποσβολωμένοι τα λασπόνερα που ρούφηξαν τις περιουσίες μας και να κλαίμε μπροστά στις κάμερες για το κακό που μας βρήκε. Ούτε ένας απ’ αυτούς που είδα να μιλάνε στα κανάλια, τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών, δεν άκουσα να αναφέρεται στις αιτίες του κακού. Όλοι έπεσαν απ’ τα σύννεφα: μα πώς πνιγήκαμε ρε παιδιά; Πώς ήρθε καταπάνω μας το ρέμα έτσι ξαφνικά; Έλα ντε! Ούτε ψήγμα ευθύνης δεν ακούστηκε από ένα έρμο στόμα.
Φταίει το κράτος!.. ωρύονταν μερικοί μπροστά στις οθόνες: Πού είναι τα αντιπλημμυρικά έργα; Πού είναι τα μέτρα πρόληψης; Θαμμένα κι αυτά στο ντουλάπι της ανευθυνότητας! .. Ανεύθυνοι πολίτες, ανεύθυνη και η πολιτεία όμως, λογικό κι επόμενο. Μην φωνάζετε μόνο στο κράτος πολίτες, το κράτος είστε κι εσείς.
Άκουγα στο ραδιόφωνο τον καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρη Παπανικολάου, έλεγε ότι έκανε μάθημα στους φοιτητές για τις συγκεκριμένες περιοχές: «Βασική άσκηση για το θέμα των πλημμυρών ήταν η περιοχή της Μάνδρας. Την είχαμε επιλέξει σαν μια από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις, όπου η ανθρώπινη παρέμβαση και η άγνοια ή η αδιαφορία ή εν πάση περιπτώσει η μη γνώση και ουσιαστική ενασχόληση με το θέμα ήταν εγκληματικού χαρακτήρα» έλεγε ο άνθρωπος.
Κατάλαβες; Το χυμαδιό μας διδάσκεται. Αλλά εμείς δεν διδασκόμαστε απ’ αυτό.
ΥΓ. Το να περιμένεις από κακούς ανθρώπους να μην κάνουν κακό, είναι παράνοια, είχε πει ο Μάρκος Αυρήλιος. Παραφράζοντας το, μπορεί κανείς να πει ότι είναι παρανοϊκό, από μια κοινωνία που μπαζώνει ρέματα και βυσσοδομεί εναντίον της φύσης, να μην περιμένεις καταστροφές.
Διαβάστε Περισσότερα →

Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα που εξήγγειλε ο Τσίπρας

 

Αίτηση μέσω Taxisnet θα πρέπει να υποβάλουν οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος βάσει των εισοδηματικών, περιουσιακών κριτηρίων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Η πλατφόρμα του Taxisnet θα ανοίξει, σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες, αφού πρώτα περάσει από τη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο και εκδοθούν οι σχετικές εγκύκλιοι.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας τη Δευτέρα, το ποσό του μερίσματος θα είναι εφάπαξ, αφορολόγητο και ακατάσχετο.
Σε χαμηλοσυνταξιούχους, νέους και άνεργους θα μοιραστεί το ποσό των 720 εκατ. ευρώ. Για μονοπρόσωπα νοικοκυριά το ανώτατο όριο εισοδήματος είναι τα 9.000 ευρώ και για τα πολυπρόσωπα τα 18.000 ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται κατά 50% για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 25% για κάθε παιδί. Δικαιούχοι θα είναι και όσων τα νοικοκυριά διαθέτουν ακίνητη περιουσία με ανώτατο όριο τα 180.000 ευρώ.
Το κοινωνικό μέρισμα
Για οικογένειες με δύο παιδιά
με εισόδημα 6.000 ευρώ ετησίως, θα δοθεί ενίσχυση 900 ευρώ,
με εισόδημα 12.000 ευρώ, ενίσχυση 700 ευρώ και
με εισόδημα 18.000 ευρώ, ενίσχυση ύψους 500 ευρώ.
Για ένα νοικοκυριό που αποτελείται από ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά
με εισόδημα 4.500 ευρώ, θα δοθεί ενίσχυση 675 ευρώ,
με εισόδημα 9.000 ευρώ, ενίσχυση 525 ευρώ
με εισόδημα 13.500 ευρώ, ενίσχυση 375 ευρώ.
Για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά
με ετήσιο εισόδημα 3.000 ευρώ, δίδεται ενίσχυση 450 ευρώ
με εισόδημα 6.000 ευρώ, ενίσχυση 350 ευρώ
με εισόδημα 9.000 ευρώ, ενίσχυση 250 ευρώ.
Διαβάστε Περισσότερα →

Εκτός ΥΜΕΠΕΡΑΑ ο ΧΥΤΑ Παλαίρου

 

Εκτός χρηματοδότησης μένει μέχρι στιγμής η πρόταση του δήμου Ακτίου – Βόνιτσας για τα «Έργα αναβάθμισης του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 3ης γεωγραφικής ενότητας νομού Αιτωλοακαρνανίας» (MIS 5009877), προϋπολογισμού 8.189.125,27 ευρώ.
Σύμφωνα με την απόφαση (δείτε την εδώ)της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’(Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας της πρότασης), επειδή η πρόταση αφορά την επέκταση της υφιστάμενης λεκάνης απόθεσης του ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας, Έργα συλλογής των παραγομένων στραγγισμάτων, Αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων και Εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων οικιακών απορριμμάτων και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων. Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη πράξη δεν προβλέπονται στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας ως έργα α” χρηματοδοτικής προτεραιότητας.
Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι ο ΧΥΤΑ Παλαίρου θα έχει και άλλη ευκαιρία να αντλήσει χρηματοδότηση για την αναβάθμισή του, αφού αναμένεται να υπάρξουν και άλλες προσκλήσεις στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Διαβάστε Περισσότερα →

Στους Φορείς Διαχείρισης οι «ορφανές» Νatura της Αιτωλοακαρνανίας


«Απλώνονται» οι Φορείς Διαχείρισης -Τριχωνίδα, Οζερός και Παναιτωλικό όρος στο Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
-Αμβρακία και Ακαρνανικά Όρη στο Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού

Σημαντικές αλλαγές στα όρια των περιοχών που καλύπτουν οι Φορείς Διαχείρισης περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Νόμου θα ολοκληρωθεί στις 22 Νοεμβρίου.

Όπως επισημαίνουν από το υπουργείο Περιβάλλοντος, βασικός στόχος αυτού το νόμου είναι «η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, μέσω του θεσμού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), για τη διατήρηση της βιοποικόλητας, την προστασία του εθνικού φυσικού κεφαλαίου με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και την ενίσχυση του τοπικού προϊόντος». Από το υπουργείο Περιβάλλοντος, υποστηρίζουν πως με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου προβλέπεται η κάλυψη του συνόλου των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της χώρας (100%/446 περιοχές), ενώ έως σήμερα καλύπτονταν οι 116 από τις 419 περιοχές του δικτου Natura 2000 (ποσοστό 27,7%). Aυτο θα καταστεί εφικτό, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, με την επέκταση των περιοχών ευθύνης των υφιστάμενων ΦΔΠΠ.

Τριχωνίδα 
Ο «Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου» επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 (έκταση σε εκτάρια) :
GR2310001 ΕΖΔ ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕΣ, ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ 35509,89
GR2310004 ΕΖΔ ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ 18542,03
GR2310005 ΕΖΔ ΟΡΟΣ ΒΑΡΑΣΟΒΑ 1443,3
GR2310008 ΕΖΔ ΛΙΜΝΗ ΟΖΕΡΟΣ 1258,49
GR2310009 ΕΖΔ ΛΙΜΝΕΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ 14279,8
GR2310010 ΕΖΔ ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 13331,28
GR2310013 ΖΕΠ ΛΙΜΝΗ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ 2274,63
GR2310015 ΖΕΠ ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕΣ, ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ, ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 44185,62

Αμβρακία (φωτο Μαμάσης Χρ. Διονύσιος M.Sc. ) 

Ο «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού» επεκτείνεται, ως προς τα όρια της περιοχής ευθύνης του, που ορίζονται με το ν. 3044/2002 (Α’ 197) και περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 (έκταση σε εκτάρια) :
GR2110001 ΕΖΔ – πΤΚΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ, ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΚΑΤΩ ΡΟΥΣ ΑΡΑΧΘΟΥ, ΚΑΜΠΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ) 60103,56
GR2110004 ΖΕΠ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΦΟΥΡΚΟ ΚΑΙ ΚΟΡΑΚΟΝΗΣΙΑ 23010,75
GR2220003 ΕΖΔ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ) 88333,27
GR2240001 ΕΖΔ – ΖΕΠ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΟΝΗΣ – ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2143,4
GR2240002 ΕΖΔ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΡΤΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) 1255,59
GR2310006 ΕΖΔ ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΥΛΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΛΤΙΝΗ 3122,62
GR2310007 ΕΖΔ ΛΙΜΝΗ ΑΜΒΡΑΚΙΑ 2204,75
GR2310011 ΖΕΠ ΟΡΟΣ ΤΣΕΡΕΚΑΣ (ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ) 5096,43
GR2310014 ΖΕΠ ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΚΑΡΙΑ 3272,7
GR2310016 ΖΕΠ ΛΙΜΝΗ ΑΜΒΡΑΚΙΑ 1904,43

Διαβάστε Περισσότερα →

Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017.

                                                     

                                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

        Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την δεκάτη εβδόμη (17η) του Μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010,  για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:

1.-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν.3979/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.    
2.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016.
3.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015.
4.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015.
5.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ  ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
6.-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
7.-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018.
8.-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018.
9.-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 67/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ «ΕΓΚΡΙΣΗ XΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ  ΣΤΗΝ  ΤΚ ΒΛΙΖΙΑΝΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ.
10.-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019.
11.-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017.
12.-ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017.  
13.-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΚΑΙ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΩΝ 2012 -2013 -2014-2015-2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97  ΤΟΥ Ν. 4483/2017.
14.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020’  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΡΑΣΗ 4.3.4 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3057/07.08.2017 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ 4.3.4 / ΕΥΔΠ_91 (1Η)  (ΑΔΑ: 6ΒΦΞ7Λ6-Η7Δ).
15.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020’  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΡΑΣΗ 4.3.4 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3057/07.08.2017 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ 4.3.4 / ΕΥΔΠ_91 (1Η)  (ΑΔΑ: 6ΒΦΞ7Λ6-Η7Δ).
16.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020’  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΡΑΣΗ 4.3.4 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3057/07.08.2017 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ 4.3.4 / ΕΥΔΠ_91 (1Η)  (ΑΔΑ: 6ΒΦΞ7Λ6-Η7Δ).
17.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020’  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΡΑΣΗ 4.3.4 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3057/07.08.2017 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ 4.3.4 / ΕΥΔΠ_91 (1Η)  (ΑΔΑ: 6ΒΦΞ7Λ6-Η7Δ)
18.-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.
19.-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.
20.-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. 4412/2016 ΕΤΟΥΣ 2018.
21.-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ.
22.-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
23.-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΝΠΔΔ ‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’.
24.-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΝΠΔΔ ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’.
25.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟ 219 Ν.442/2016).
Διαβάστε Περισσότερα →

Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Ξηρομέρου


 


EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                      Αστακός, 13.11.2017
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 12638
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K. 300.06
ΤΗΛ: 2646360500
ΦΑΞ: 2646042531
Email: info@dimosxiromerou.gr


ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ξηρομέρου.


Ο Δήμος Ξηρομέρου συνέταξε το «Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων» του Δήμου μας.
O κανονισμός θα βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου www.dimosxiromerou.gr από 13/11/2017 και μέχρι 30/11/2017.
Καλούνται όσοι δημότες – πολίτες θέλουν να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί της εισήγησης να τις στείλουν με email στο info@dimosxiromerou.gr ή εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι τις 30/11/2017.

Διαβάστε Περισσότερα →

ΠΑΜΕ: Συμβολικό άνοιγμα των διοδίων σε Ιόνια Οδό και Γέφυρα


Στο συμβολικό άνοιγμα των διοδίων της Ιόνιας Οδού και της Γέφυρας προχώρησαν σήμερα το πρωί(χθες) για περίπου μια ώρα μέλη του ΠΑΜΕ. Εργατικά Κέντρα, Σωματεία, Ομοσπονδίες Αγροτών, Αγροτικοί Σύλλογοι, φορείς νεολαίας και γυναικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας άνοιξαν τα διόδια της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, της Κλόκοβας και του Αγγελόκαστρου.
Οι διοργανωτές σημειώνουν ότι ενώ οι οδικοί άξονες και η γέφυρα έχουν χρηματοδοτηθεί με χρήματα του λαού, τους εκμεταλλεύονται οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι μέσω των διοδίων ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. «Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, παίρνοντας λοιπόν τη σκυτάλη από τις προηγούμενες, όχι μόνο διατηρεί τους υπάρχοντες σταθμούς διοδίων σε όλη τη χώρα, αλλά τους επεκτείνει. Εξακολουθεί να έχει σε πλήρη ισχύ το χαράτσι των διοδίων. Μετατρέπει τις λαϊκές ανάγκες, όπως είναι η λαϊκή ανάγκη για ασφαλή και γρήγορη μαζική μετακίνηση, σε εμπόρευμα για να έχουν κερδοφορία οι επιχειρηματικοί και κατασκευαστικοί όμιλοι, το μεγάλο κεφάλαιο», αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Διαβάστε Περισσότερα →

Σάρωσε η Φώφη Γεννηματά στην Αλυζία

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΚΛΟΓΕς ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Αποτελέσματα ψηφοφορίας κεντροαριστεράς

Εκλογικό τμήμα Κανδήλας Δήμου Ξηρομέρου


Ψήφισαν: 97

Έλαβαν:

Φώφη Γεννηματά=69

Νίκος Ανδρουλάκης=11

Γιώργος Καμίνης=10

Γιάννης Μανιάτης=3

 Γιάννης Ράγκουσης=3

Σταύρος Θεοδωράκης=1
Διαβάστε Περισσότερα →

Γιάννης Καρναβάς: «Είμαι περήφανος για το μεγαλείο του πατέρα μου»

 


Συνέντευξη στον Θανάση Μπίκα
 
Ο Τάκης Καρναβάς ήταν, είναι και θα είναι ένα φαινόμενο. Ο θρύλος του δημοτικού τραγουδιού. Η μουσική παρακαταθήκη, ο αυθεντικός χαρακτήρας, η δαιδαλώδης ζωή του και η λατρεία του κόσμου συνθέτουν το προτραίτο της ζωής του αξεπέραστου Τάκη Καρναβά.

Ένα όνομα συνυφασμένο με το Ξηρόμερο. Ο πρεσβευτής της Αιτωλοακαρνανίας σε όλο τον κόσμο. «Να ζήσει το Ξηρόμερο» βροντοφώναζε περήφανα και από κάτω οι θαμώνες απομνημόνευεαν τον ευλογημένο τόπο που τους χάρισε αυτή τη θεϊκή φωνή που τους άγγιζε στη καρδιά.
Το iAitoloakarnania.gr θέλοντας να προσεγγίσει την ζωή του «μπαρμπά-Τάκη», όπως τον αποκαλούσαν με σεβασμό γνωστοί και άγνωστοι, πήρε συνέντευξη στον γιο του, Γιάννη Καρναβά, προκειμένου να έρθουν στο φως ανείπωτες ιστορίες και όμορφες αναμνήσεις από την οδύσσειά του.
Μπαίνοντας στο μαγαζί του Γιάννη Καρναβά στη Νίκαια, θα αντικρίσετε παντού αφίσες, βραβεία και φωτογραφίες με τον Τάκη Καρναβά. Λίγο πιο πέρα, στα ράφια τα άλμπουμ με γνωστές επιτυχίες και σπάνια κομμάτια, τα οποία μάλιστα σιγοπαίζουν στον υπολογιστή του γραφείου, μνημονεύοντας έτσι καθημερινά τον πατέρα του μέσα από τα τραγούδια του.
Είναι μεσημέρι και στη Πέτρου Ράλλη τα αυτοκίνητα χτενίζουν βιαστικά τον δρόμο. Το βλέμμα του Γιάννη καρφωμένο πάνω τους βυθίζεται σε σκέψεις του παρελθόντος. Με παύσεις και την συγκίνηση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του θυμάται τα δύσκολα παιδικά χρόνια μεγαλώνοντας με την απουσία του καλλιτέχνη πατέρα. Δεν κρατά πολύ, αφού έρχεται η περηφάνια για το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου να διώξει μακριά την θλίψη, οι ιστορίες λατρείας προς τον Καρναβά, η βαριά κληρονομιά και η ιστορική ευθύνη σκεπάζουν με καμάρι την έρμη καρδιά.
Απολαύστε μια συζήτηση με επίκεντρο την προσωπικότητα του «μπαρμπά-Τάκη», τα πρώτα βήματά του, τον πατρικό ρόλο, τα παλιά πανηγύρια, τις ιστορίες λατρείας, τις αγαπημένες συνήθειές του, αλλά και τις τελευταίες μάχες της ζωής του.
Είναι βαριά κληρονομιά να είσαι γιος του αείμνηστου Τάκη Καρναβά;
«Σαφώς είναι βαριά κληρονομιά, αλλά είναι και βαριά ευθύνη. Θα έλεγα ότι είναι χάρισμα και υποχρέωση. Αισθάνομαι περήφανος εισπράττοντας την αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό του, αλλά θέλει και σωστή διαχείριση ούτως ώστε να φανώ αντάξιος διάδοχος της φήμης του και της διαδρομής του. Είναι αυτονόητο ότι πρόκειται για μια μεγάλη παρακαταθήκη και νιώθω περήφανος για το μεγαλείο του».
Πως ήταν τα παιδικά χρόνια του στη Κανδήλα Ξηρομέρου και με ποιες δουλειές ασχολήθηκε προτού καθιερωθεί ως μουσικός;
«Εκείνη την μεταπολεμική εποχή η καθημερινότητα στα χωριά μας ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ο πατέρας μου από μικρός ήταν δεμένος με την μουσική και συγκεκριμένα με το λαούτο που έπαιζε ο παππούς μου. Ασχολήθηκε με πολλές αγροτικές δουλειές όπως π.χ. έφευγαν από την Κανδήλα και πήγαιναν στο βελανιδοδάσος Ξηρομέρου για να μαζέψουν βελανίδια που τότε ήταν εξαγώγιμο προϊόν. Ασχολήθηκε επίσης με την καπνοκαλλιέργεια, αλλά και με τις ελιές αφού πήγαινε στην Ιθάκη για να μαζέψει. Τότε δεν μπορούσες να ζήσεις από τη μουσική. Ακόμη κι αργότερα σε ηλικία 16 ετών που τραγουδούσε σε πανηγύρια έκανε αγροτικές δουλειές για τα προς το ζην».
Πως έγιναν τα πρώτα βήματα στο τραγούδι και ποιες ήταν οι δυνατότητες εκείνης της εποχής;
«Ήταν κληρονομικό διότι υπήρχε μια καλλιτεχνική φλέβα στην οικογένεια, από τον προπάππου μου μέχρι τον πατέρα μου. Άρχισε με μεράκι, όχι για βιοποριστικούς λόγους, και η επιτυχία, το χρήμα και η δόξα ήρθαν στη πορεία. Άργησε δηλαδή ο ίδιος να αναγνωρίσει ότι μπορεί να βγάλει χρήματα από τη μουσική, αλλά και να μαγνητίσει τους ειδήμονες της περιοχής με το ταλέντο του. Δηλαδή μέχρι το ’60 περισσότερο έπαιζε μουσική για το κέφι του».
«Εκείνη την εποχή κατέβηκαν 3-4 οικογένειες με μουσικές καταβολές από τον Βάρνακα για να ζήσουν στη Κανδήλα. Εγκαταστάθηκαν, λοιπόν, σε μια άκρη του χωριού την οποία οι ντόπιοι ονόμασαν Ματζίρκα, δηλαδή τα γύφτικα, επειδή από εκεί ακούγονταν συνέχεια κιθάρες. Γενικά, τότε στην Κανδήλα οι μουσικοί ήταν κοινωνικά απομονωμένοι και δαχτυλοδειχτούμενοι».
«Στην αρχή έφευγε από την Κανδήλα και πήγαινε Ζάβτσα (Αρχοντοχώρι), Αστακό Μύτικα, Ζαβέρδα (Πάλαιρος), αργότερα Βόνιτσα, Λευκάδα και Μεγανήσι. Μάλιστα, οι Μεγανησιώτες σε θέματα μουσικής παιδείας ήταν περισσότερο Ξηρομερίτες κι από εμάς, υπήρχαν ναυτικοί και καπεταναίοι που έκαναν μυθικά γλέντια. Μου έλεγε ο Χρήστος Ζώτος: «Πηγαίναμε στο Μεγανήσι και γυρνούσαμε με δυο τσουβάλια λεφτά».
 Το πατρικό του Καρναβά στη συνοικία Ματζίρκα του χωριού Κανδήλα | Photo: kandilatoxoriomas.blogspot.gr

Πόσο σημαντικό ήταν που γαλουχήθηκε δίπλα σε ονόματα όπως ο Σαλέας, ο Σούκας, ο Ζώτος;
«Ο πατέρας μου είχε το έμφυτο της μουσικής και την θεϊκή απλοχεριά να διαθέτει καλό μέταλλο. Αυτό σήμαινε ότι οι συναναστροφές του άρχισαν να περιορίζονται γύρω από τον κύκλο της μουσικής. Έδωσε και πήρε πολλά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν ήμουν παιδάκι που θεωρούσε μουσικούς του πατέρες τους Χαλκιάδες (Τάσο και Φώτη) από τους οποίους αντλούσε ήχους και εμπνέονταν για να δημιουργήσει. Μπορεί στη περιοχή μας να μεσουρανούσε ο Παπασιδέρης, αλλά δεν υπήρχαν τότε τα μέσα για να τον ακούσεις. Λάτρεψε τους Χαλκιάδες και μάλιστα αργότερα συνεργάστηκε μαζί τους. Τότε, για να τραγουδήσει ένας ξένος, μη Ηπεριώτης, στην περιοχή των Χαλκιάδων έπρεπε να το λέει η φωνή του. Ο Τάκης Καρναβάς ήταν ο πρώτος που πήγε στην Ήπειρο και μάλιστα αποθεώθηκε στα πανηγύρια των Χαλκιάδων».
Επηρεάστηκε από την ηπειρώτικη μουσική;
«Αυτό αποτέλεσε μια ακολουθία της αγάπης του προς τους Χαλκιάδες και την μουσική τους. Πήρε πολλά δίπλα σε αυτούς και γενικά από την ηπειρώτικη μουσική. Επηρεάστηκε από τα ακούσματα, αλλά και από την ατμόσφαιρα που δημιουργούνταν στα ηπειρώτικα γλέντια. Ο ίδιος μουσικά αισθάνονταν και λίγο Ηπειρώτης».
Ένα σχόλιο για τα λόγια μεγάλων καλλιτεχνών για τον Τάκη Καρναβά…
Γιάννης Βασιλόπουλος: «Ένας Καζαντζίδης στα λαϊκά κι ένας Καρναβάς στα δημοτικά αξίζανε».
Αλέκος Κιτσάκης: «Στο δημοτικό τραγούδι υπάρχουν δυο μουσικές σχολές: Του Γεροδήμου στα Τζουμέρκα και του Καρναβά στο Ξηρόμερο».
Βασίλης Σαλέας: «Αυτόν στα πανηγύρια πρέπει να τον φέρνουμε με ελικόπτερο κι όχι με ταξί»
«Τιμή για τον Καρναβά, τιμή για μένα σαν κληρονόμος και ακόλουθος του ονόματός του όταν το λέει αυτό ο Γιάννης Βασιλόπουλος ο οποίος έφτασε να συνοδεύει ορχήστρες του Θεοδωράκη και του Χατζιδάκι».
«Έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα αυτά τα λόγια από έναν επαγγελματία του είδους σαν τον αείμνηστο Αλέκο Κιτσάκη. Για να το είπε σίγουρα κάτι θα ήξερε περισσότερο από εμάς, πάντως από όσο θυμάμαι ήταν μποέμ άνθρωπος και αυτό που ένιωθε το έλεγε».
«Τον πρόλαβα τον Βασίλη Σαλέα στη Κανδήλα, αυτός δεν έπαιζε κλαρίνο ήταν κάτι μεταξύ Μπαχ, Μπετόβεν, Μότσαρτ. Δεν χωράνε λόγια όταν ένας τόσο σπουδαίος μουσικός αναγνωρίζει και μιλάει με τέτοια λόγια για τον Τάκη Καρναβά».
«Γενικά, έδωσε και πήρε. Είναι αλυσίδα ένα κλαρίνο και μια φωνή διότι αυτά είναι το πανηγύρι χωρίς να θέλω να μειώσω την υπόλοιπη ορχήστρα. Όταν είναι καλός ο τραγουδιστής θα φανεί και το κλαρίνο και το αντίστοιχο».
Από αριστερά: Βασίλης Μπατσής, Αλέκος Κιτσάκης, Στυλιανός Μπέλλος, Γιάννης Κωνσταντίνου, Δημήτρης Ζάχος, Μάκης Βασιλειάδης, και Τάκης Καρναβάς | Photo: www.ogdoo.gr

Όσον αφορά τους τίτλους «φαινόμενο Καρναβάς» και «άρχοντας του δημοτικού τραγουδιού» τι πιστεύετε ότι δημιούργησαν αυτή την έκρηξη θαυμασμού;
«Αυτός ο μύθος του άρχοντα και του τεράστιου του είδους άρχισε να δημιουργείται από τα παιδικά του χρόνια και η υπέρτατη αναγνώριση άρχισε σιγά σιγά να διαδίδεται σε όλη την Ελλάδα. Είχε το θεϊκό χάρισμα και τις δυνατότητες, αλλά αυτό που έκανε το λάτρευε, το αγαπούσε. Ο πατέρας μου ήταν καλλιτέχνης με όλη τη σημασία της λέξεως. Ζούσε για το τραγούδι, ζούσε με το τραγούδι, ζούσε από το τραγούδι. Οπότε ο θαμώνας αντιλαμβάνονταν αυτό, το ερμήνευε και το αναγνώριζε. Κατά συνέπεια ήταν φυσιολογική η εξέλιξη του «φαινομένου» του Τάκη Καρναβά. Τραγουδούσε τόσο ζωντανά που μπορούσες τους στίχους να τους κάνεις εικόνα. Αυτό ήταν το μεγάλο του προτέρημα. Βέβαια, για τον πατέρα μου οι θαμώνες δεν θεωρούνταν πελάτες, αλλά πρωτίστως φίλοι».
Γυρνούσαν τραπέζια, τον αγκάλιαζαν και έφταναν σε μια έκσταση. Πως δικαιολογείται αυτή την αντίδραση;
«Το παλιό Ξηρόμερο. Αυτή ήταν η εκφραστικότητα του Ξηρομερίτη πάνω στο τσακίρ κέφι εκφραζόνταν αγνοώντας τις όποιες συνέπειες. Είχε καλλιεργηθεί μια βαθειά σχέση του θαμώνα με τον Καρναβά, πάντα με σεβασμό και αλληλοεκτίμηση».
Ποια ιστορία που αποδεικνύει την αγάπη του κόσμο προς τον πατέρα σας έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας;
«Όταν άρχισα να μαθαίνω το διαδίκτυο με προσέγγισε ένας λέγοντάς μου «Με λένε Τάσο, είμαι 82 ετών και ότι είχα τάμα να βρω τον γιο του Καρναβά». Πρόκειται για έναν φανατικό θαμώνα του Καρναβά που μετά την γνωριμία μας, μου έστελνε 5 ευρώ τον μήνα είτε με το ταχυδρομείο, είτε με τον εγγονό του για να ανάβω ένα κερί στον πατέρα μου. Ήταν κατάκοιτος, δεν μπορούσε το κάνει ο ίδιος και με ευχαριστούσε που του εκπλήρωνα αυτή την επιθυμία. Αυτή η ιστορία με συγκίνησε ιδιαίτερα».
Λατρεία;
«Ναι, λατρεία. Και φανταστείτε ότι ακόμη και αυτή τη λατρεία που βιώνω εγώ σήμερα, είμαι μικρός για να την αντέξω. Μερικές φορές βουρκώνω και δυσκολεύομαι να ανταπεξέλθω. Έχω ζήσει πάρα πολλές ιστορίες λατρείας προς τον πατέρα μου».


Από την άλλη έχει ακουστεί ότι άγγιξε τον Έλληνα στις δεκαετίες ’60-’70 που βίωνε την ξενιτιά, τον πόνο ή την αδικία…
«Αναρωτιέμαι εάν αυτό είναι μομφή που συνηθίζουν αρκετοί να υιοθετούν όπως και στη περίπτωση του Καζαντζίδη που λένε ότι εκμεταλλεύτηκε τον πόνο της ξενιτιάς και της φτώχειας. Όχι, αυτό είναι λάθος. Έτυχε να καθιερωθούν σε μια Ελλάδα που προέρχονταν από έναν εμφύλιο πόλεμο και που προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της. Κατά συνέπεια, όταν ένας καλλιτέχνης θέλει να αγγίξει με τη μουσική του τα κοινωνικά θέματα θα ασχοληθεί αναπόφευκτα με τον ξεριζωμό, τον χωρισμό της οικογένειας, την καρτερία και την φτώχεια. Όφειλε όπως σε κάθε εποχή να ασχοληθεί με τα επείγοντα κοινωνικά θέματα. Αυτά ήθελε να ακούσει τότε ο κόσμος. Έτσι, ο ίδιος εξέφραζε αυτές τις καταστάσεις πόνου και λύπης με το τραγούδι του. Ήταν φυσιολογικό να ταυτιστεί με την καθημερινότητα της εποχής».
Ο κόσμος τον αποκαλούσε «μπαρμπά-Τάκη», αυτό μαρτυρά την απλότητα και την αμεσότητα του χαρακτήρα του;
«Ναι, η προσφώνηση «Μπάρμπα» δεν είχε γενεαλογική έννοια παρά ήταν ένα δείγμα σεβασμού προς το πρόσωπό του. Για μικρούς και μεγάλους, γνωστούς και άγνωστους ήταν ο «Μπαρμπά-Τάκης» και αν θέλετε αυτό ήταν το μεγάλο του επίτευγμα. Ακόμη και σήμερα μέσω του διαδικτύου παρατηρώ θαυμαστές του που τον αποκαλούν «Μπαρμπά-Τάκη» θέλοντας με αυτή την ένδειξη σεβασμού να τον κάνουν δικό τους».
Ο «μπαρμπά-Τάκης» διέδωσε το Ξηρόμερο σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό; Η εκφώνηση «Να ζήσει το Ξηρόμερο», τα τραγούδια του και η ιδιομορφία του;
«Έχοντας κατ’ ιδίαν γνώση, τουλάχιστον όσο ζούσε, όποιος γνώριζε την λέξη «Ξηρόμερο» και ας μην ήταν γεωγραφικά ενήμερος, ένα συντριπτικό ποσοστό την ήξερε λόγω του Τάκη Καρναβά. Δηλαδή εάν έμπαινες σε έναν Δραμινό ταξιτζή και σε ρωτούσε «Από που είσαι φίλε;» και απαντούσες «Από το Ξηρόμερο» η επόμενη ερώτηση ήταν «Από το χωριό του Καρναβά;». Ένιωθε περήφανος Ξηρομερίτης και το έκανε από αγάπη για τον τόπο του. Βέβαια τον στερήθηκε λίγο οπότε το έλεγε και με μια νοσταλγία. Η συμπεριφορά του και η διάλεκτός του ήταν ξεχωριστές και παρέπεμπαν στο Ξηρόμερο. Η μεγάλη του ευχαρίστηση ήταν την ώρα του πανηγυριού να πετάξει πέντε κουβέντες και ας μη καταλάβαινε ο θαμώνας, τον ικανοποιούσε εκείνον. Αυτή, λοιπόν, ήταν η διαφήμιση που πρόσφερε ο Τάκης Καρναβάς στο Ξηρόμερο».
Μιλούσε με τον κόσμο από τη σκηνή;
«Υπάρχει βίντεο από μια εκδήλωση που έγινε την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 1998 στην Μελβούρνη όπου πιάνει την κουβέντα με έναν θαμώνα με καταγωγή από το Ξηρόμερο και αρχίζουν να μιλάνε ξηρομερίτικα. Λάτρευε να παίζει με τον κόσμο και να τον ζεσταίνει με το μοναδικό χιούμορ του».
Φημίζονταν για το χιούμορ του, σωστά;
 «Θα σας πω μια ιστορία. Είναι μέσα σε ένα ταξί και πηγαίνει σε πανηγύρι στη Φιλιππιάδα και μόλις περνάει από την Άρτα και βλέπει ένα χωριό πάνω στο βουνό, τότε βγάζει τα χέρια και τα πόδια έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου και άρχισε να μουτζώνει προς εκείνη την κατεύθυνση. Μάλλον θα είχε μια άσχημη εμπειρία από εκεί, αλλά σημασία έχει ο τρόπος που αντιμετώπιζε τα πράγματα. Είχε τεράστιο χιούμορ και προσπαθούσε να κάνει τους ανθρώπους να χαμογελούν, ενώ αντιμετώπιζε ακόμη και τις δυσκολίες με αυτό».


Είναι αλήθεια ότι στέκονταν επί 12 ώρες στο πατάρι, ακούραστος και ακατάβλητος από το ξενύχτι;
«Επί εποχής Τάκη Καρναβά ο τραγουδιστής στα πανηγύρια παρέμενε στο πατάρι τραγουδούσε, δεν τραγουδούσε. Ο Τάκης Καρναβάς ελάχιστες φορές θα κατέβαινε να χαιρετήσει έναν φίλο. Κατά συνέπεια, ναι, έχετε δίκιο. Άλλωστε το εγκεφαλικό που έπαθε τον Σεπτέμβρη του 1994 στο Αίγιο, αιτία ήταν αυτό, η ορθοστασία, η κούραση και γενικά το πατάρι. Μάλιστα, εκείνη τη βραδιά τραγουδούσε μόνος του από τις 11.00 μέχρι τις 7.00 το πρωί. Πήγε το βράδυ στο ξενοδοχείο και κατέρρευσε στη μπανιέρα. Οπότε η κούραση ήταν και η αιτία του εγκεφαλικού, το οποίο τον καθήλωσε πέντε χρόνια, ήταν όμως δυνατός και κατάφερε με περιπατητήρα (ΠΙ) μέχρι το καφενείο.
Και πως να κατέβει από το πατάρι όταν ο θαμώνας δεν τον άφηνε να πάρει μια ανάσα λέγοντας «Πές μας κι αυτό βρε Τάκη και μετά κατέβα». Ήταν κι αυτό μια αφορμή να μένει πάνω και να προσπαθεί να ευχαριστήσει τον κόσμο».
Πήγαινε στο πανηγύρι με το ντύσιμο, την καδένα…
«Ναι, και με το σκαρπίνι του. Κοίτα ενδυματολογικά μπορεί να ήταν λίγο μονότοτονος, όμως φρόντιζε να είναι πάντα στη πένα. Το φανταχτερό εμπριμέ πουκάμισο και το μυτερό παπούτσι ήταν τα χαρακτηριστικά του τρόπου ντυσίματος του Τάκη Καρναβά. Έδινε μεγάλη έμφαση στην ενδυματολογική του παρουσία».
Είναι αστικός μύθος ή πραγματικότητα ότι είχε μια σπάταλη ζωή;
«Ναι, είναι αλήθεια. Τα χαλούσα όλα τα χρηματά του, αλλά και πάλι τον δικαιολογώ ως καλλιτέχνη. Όπως ο λαός μας λέει: «Ανεμοζαμώματα διαολοσκορπίσματα». Ο ίδιος μου εξιστορούνταν ότι ήταν με τον Βασιλόπουλο δυο βράδια στη Γερμανία και γυρνώντας από την Φρανκφούρτη στη Θεσσαλονίκη, πήγαν και έφαγαν από ένα εκατομμύριο που βγάλανε και γυρίσανε άφραγκοι. Επειδή όμως θέλω να είμαι και δίκαιος, δεν ήταν μόνο σπάταλος, αλλά βοηθούσε και κόσμο. Μπορούσε να βγάλει το παντελόνι του και να σου το δώσει, ήταν ψιχούλα και δεν υπολόγιζε τα χρήματα».
Έβγαλε χρήματα εκείνη την εποχή απο τη μουσική;
«Αν και δεν είδα ποτέ τις καταθέσεις του, φαντάζομαι ότι από τον τρόπο που ζούσε ότι έβγαζε αρκετά».

Σαν πατέρας πως ήταν;
«Αν και αποφεύγω να μιλάω γι’ αυτό, ο Τάκης Καρναβάς ήταν καλλιτέχνης και αφιερώθηκε ψυχή τε και σώματι στη τέχνη του. Είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς ότι οι καλλιτέχνες δύσκολα διατηρούν οικογένεια, διότι η καλλιτεχνική φύση τους οδηγεί σε άλλες προτεραιότητες. Κάπως έτσι και ο πατέρας μου, δεν ήταν και ο καλύτερος οικογενειάρχης. Όταν ήμουν παιδί, μου κακοφαίνονταν συνεχώς η απουσία του, αλλά μεγαλώνοντας συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να τον κατηγορήσω για τίποτα, αφού ήταν καλλιτέχνης με όλη τη σημασία της λέξεως».
Σαν καλλιτέχνης χρειάστηκε δηλαδή να θυσιάσει κάποιες όμορφες στιγμές με την οικογένειά του;
«Σαφώς, ο καλλιτέχνης αν δεν κάνει θυσίες δεν μπορεί να δημιουργήσει και να φτάσει στο ύψιστο σημείο της καριέρας του. Θυσίασε, λοιπόν, την οικογένεια για να ακολουθήσει αυτό που λάτρευε, το τραγούδι, την καλλιτεχνική έκφρασή του. Πάντως, μου πήρε πολλά χρόνια για να αποδεχτώ όλη αυτή τη κοσμοθεωρία του καλλιτέχνη διότι ήμουν πιο αυστηρός στο θέμα της οικογένειας, τώρα κατανοώ αυτή τη στάση».
Τι θυμάστε να σας έλεγε σαν πατέρας προς γιο;
«Επειδή το 1960-61 που ήρθε στην Αθήνα είχε πολλή δουλειά, δεν είχαμε συχνές επαφές. Είχε χαράξει το άστρο του και έπρεπε να ακολουθήσει τον απαιτητικό δρόμο του επώνυμου καλλιτέχνη. Κι εκείνος σε στιγμές αυτοκριτικής δεν ενέκρινε τον τρόπο ζωής του και την δευτερεύουσα θέση της οικογένειάς του, αλλά δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, ούτε και να γυρίσει τον χρόνο πίσω. Ούτε κι εγώ, σε ηλικία 57 ετών σήμερα, δεν του κρατάω κακία για τίποτα, παρά νιώθω περήφανος για την κληρονομιά του ονόματος. Όπως προείπα, ο καλλιτέχνης δεν θα μπορούσε να συνυπάρξει αρμονικά με την οικογένειά του και πιστεύω ότι καλά έκανε. Αν ξαναζούσε πάλι το ίδιο θα ήθελα να κάνει. Μια χαρά μεγάλωσα και εγώ και τα αδέρφια μου παρά τη στέρηση της παρουσίας του και είμαστε ευγνώμων για το δέος που μας χάρισε».
Δηλαδή θυμάσαι να σου έλεγε: «Γιάννη…»
«Γιάννη, να είσαι ο εαυτός σου, να είσαι αυτούσιος και να μην γίνεις ποτέ καραγκιόζης. Μην δώσεις ποτέ το δικαίωμα να γελάσει κανείς πίσω από τη πλάτη σου. Τα λόγια του αυτά τα τηρήσαμε κι εγώ και ο αδερφός μου με την αδερφή μου. «Να είσαι γνήσιος» μου έλεγε όπως και ήταν κι αυτός όλα αυτά τα χρόνια».

Ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία χρόνια πριν τον θάνατό του;
«Ταλαιπωρήθηκε από τον Σεπτέμβρη του 1994 που έπαθε το εγκεφαλικό μέχρι το καλοκαίρι του 1998 που άρχισε να περπατάει μετά από πολλές φυσικοθεραπείες στο κέντρο αποκατάστασης στους Αγίους Αναργύρους. Μετά πήγε στο χωριό και άρχισε να ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του, αλλά τέλη Μαΐου του 1999 ήρθε η διάγνωση του καρκίνου και μέσα σε δυο μήνες πέθανε. Ευτυχώς δεν πρόλαβε να πονέσει και συγκεκριμένα θυμάμαι στο Πανεπιστημιακό στη Πάτρα όπου ένας φίλος του γιατρός, μου ζήτησε την συγκατάθεση για να του κάνει χειρουργείο με πιθανότητες 10% να επιζήσει. Εκεί, πήραμε την απόφαση να μην τον ανοίξει κι έτσι έφυγε χωρίς να ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα στα νοσοκομεία».
Θυμάστε κάποιες χαρακτηριστικές συνήθειές του;
«Θα σας πω κάποιες που δεν τις γνωρίζει κανείς. Ο Καρναβάς έφτιαχνε τον καλύτερο καπαμά που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Έβαζε το χέρι του στο μπολ με το αλάτι και έριχνε με το μάτι. Γενικά, έβαζε πολύ αλάτι στα φαγητά του και έτρωγε με τα χέρια. Μετά το χιούμορ του ήταν αυτό που αφόπλιζε τον κόσμο και οι ατάκες που πετούσε. Αλλά και ο αυτοαρκασμός του».
Πήγαινε στην Κανδήλα;
«Στις αρχές του ’60 όπου υπήρχε η καλλιτεχνική ανάγκη να καθιερωθεί δεν έρχονταν. Βέβαια, τα καλοκαίρια που είναι η εποχή των πανηγυριών έρχονταν στα πέριξ, όμως λόγω κάποιας ενδοικογενειακής ιδιομορφίας απέφευγε να έρχεται στην Κανδήλα. Από το 1976 κι έπειτα έρχονταν. Αργότερα πήγαινε κι εκτός πανηγυριών, αφού οι γονείς του ζούσαν μόνιμα στη Κανδήλα. Τα τελευταία χρόνια πριν πεθάνει έρχονταν τακτικά. Πάντα η Κανδήλα ήταν η Ιθάκη του και αποδείχθηκε αυτό με την κατάληξή του στο αγαπημένο του χωριό».
Έχει αναγνωριστεί η αξία του; Μπορεί ένας δρόμος ; Είστε ικανοποιημένος από την;
«Όταν ένας άνθρωπος ικανοποιείται με το χθες, απαγορεύεται να έχει στόχους για το αύριο. Όχι, δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, θα έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερα πράγματα προς τη μνήμη του. Εκτός της ονομασίας του κεντρικού δρόμου, υπάρχουν περιθώρια να γίνουν κι άλλα πράγματα όπως το πατρικό σπίτι του να γίνει Μουσείο Τάκη Καρναβά. Είναι ένα μεγαλεπίβολο όνειρο τόσο δικό μου, όσο και του συλλόγου και πιστεύω ότι μπορεί να υλοποιηθεί με την συμμετοχή της δημοτικής αρχής και επιχειρηματιών που έχουν την οικονομική άνεση να συμβάλλουν στο έργο. Με λίγη καλή θέληση μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα»

Πως αποφασίσατε να ιδρύσετε τον Σύλλογο Φίλων Τάκη Καρναβά και ποια είναι η δράση του;
«Επειδή ο κόσμος είναι μικρός και με το διαδίκτυο γίναμε όλη μια γειτονιά, μετά από πολλές παροτρύνσεις φίλων για να αναδείξουμε και να γιγαντώσουμε το έργο του Τάκη Καρναβά, αποφασίσαμε το 2013 σε μια Γενική Συνέλευση να ιδρύσουμε τον Σύλλογο Φίλων Τάκη Καρναβά. Όπερ και εγένετο, ο Σύλλογος απέκτησε νομική μορφή και σκοπός του είναι η διαφύλαξη της κληρονομιάς, αλλά και η διάδοση του ονόματος του Τάκη Καρναβά στη νέα γενιά. Αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος απαριθμεί 145 μέλη και οι δραστηριότητές του κυρίως είναι οι δυο ετήσιες εκδηλώσεις που πραγματοποιούμε. Επίσης, ένας από τους μεγάλους στόχους που καταφέραμε, έπειτα από πίεση του Συλλόγου, ήταν η ονομασία του κεντρικού δρόμου της Κανδήλας σε «Οδός Τάκη Καρναβά». Βέβαια, έχουμε κι άλλους στόχους όπου ο πρόεδρος του Συλλόγου, Δημήτρης Μύτακας, και εγώ ως Γραμματέας ευελπιστούμε να τους διεκπεραιώσουμε και το οφείλουμε στη μνήμη του Τάκη Καρναβά».
Στο παρελθόν έχετε ασχοληθεί με τη μουσική. Θα θέλατε να βαδίσετε στα βήματα του πατέρα σας;
«Εγώ γεννήθηκα μέσα στη μουσική και με αυτά τα ακούσματα. Πάντα τραγουδούσα στο σπίτι ή στη παρέα. Όμως ποτέ δεν ήθελα να το ακολουθήσω επαγγελματικά, πάντα αισθανόμουν μια αποστροφή. Ένα διάστημα με παρότρυναν κάποιοι φίλοι ως διάδοχος του Τάκη Καρναβά να ερμηνεύσω τα τραγούδια του και να βγάλουμε ένα δίσκο. Στην αρχή αντέδρασα θετικά ώστε να συνδεθούν με αυτό τον τρόπο η παλιά με τη νέα γενιά, όμως αηδίασα και το σταμάτησα. Όταν άρχισε να κυκλοφορεί ότι εγώ θα έκανα αυτό το εγχείρημα, κάποιοι του χώρου άρχισαν να θορυβούνται και μου στήσανε εμπόδια. Φοβήθηκαν μήπως ο διάδοχος του Τάκη Καρναβά τους πάρει τις δουλειές».
Πως κρίνετε από την εμπειρία σας την σημερινή κατάσταση στα πανηγύρια και γενικότερα στο δημοτικό τραγούδι;
«Έχοντας όλα αυτά τα ακούσματα και τις λίγες μουσικές γνώσεις, πιστεύω ότι μετά τον Καρναβά τα πράγματα έχουν ξεφύγει και περάσει σε μια άλλη διάσταση. Τίποτα δεν χαρακτηρίζει την παραδοσιακή δημοτική έμφαση που δίνανε οι παλαιοί καλλιτέχνες στα πανηγύρια και στη διασκέδαση. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι καλή αυτή η αλλαγή. Εντάξει τότε υπήρχε προτεραιότητα στο χορό, πλήρωνες και χόρευες. Σήμερα γεμίζουμε μια πίστα με κατσίκια που χοροπηδάνε χωρίς καμία αίσθηση μουσικής.
Πάντως, καλλιτέχνες έχουμε καλούς, αξιόλογα ταλέντα και καλή μουσική. Το θέμα είναι ότι για κάποιο λόγο δεν αποδίδεται αυτό στα πανηγύρια. Αυτός που διοργανώνει τα πανηγύρια νοιάζεται να γεμίσουν οι καρέκλες και η πίστα, να υπάρχει κατανάλωση και να γεμίσει η τσέπη. Δεν τους ενδιαφέρει πια η ποιότητα της μουσικής, το κέφι».
Έχει επηρεαστεί το πανηγύρι από τη βιομηχανία της μουσικής; 
«Ναι, σίγουρα αναμφισβήτητα μιλάμε για μια βιομηχανία. Εκείνη την εποχή το πανηγύρι του χωριού ήταν η μοναδική διασκέδαση του καλοκαιριού. Άντε κανένας γάμος ή γιορτή. Σήμερα έχουμε περισσότερες ευκαιρίες διασκέδασης και ο κόσμος είναι κορεσμένος. Όμως και πάλι θα ήθελα ακόμη κι έτσι να χορεύουν τσάμικο τρεις καλές παρέες στη πίστα κι όχι να ποδοπατιούνται 70 άτομα. Όσο για τη μουσική έχουμε μια ανύπαρκτη ποιότητα και όπως φαίνεται δεν υπάρχει μέλλον τουλάχιστον στη παραδοσιακή μουσική μας».
Πως κρίνεται αυτούς που προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα τραγούδια του Τάκη Καρναβά;
«Προσπαθούν και μακάρι να τα καταφέρουν. Η παρακαταθήκη του Καρναβά είναι η μεγαλύτερη σπουδή για την νεολαία που θέλει να ασχοληθεί με το παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι. Ακόμη και τα νεοδημοτικά τραγούδια, χαρακτηρίστηκαν έτσι τις δεκαετίες ’70-’80, τα οποία τραγούδησε ο πατέρας μου, ήταν με περισσότερο ρυθμό αλλά πάντα μέσα στη λογική του δημοτικου ήχου».
Ποιο τραγούδι του ξεχωρίζετε;
«Ειλικρινά μου αρέσουν πάρα πολλά και σχεδόν όλα τα ακούω καθημερινά στη δουλειά μου. Δεν ξεχωρίζω κανένα αλλά είναι ορισμένα τραγούδια ορόσημα όπως «Τι να της κάνω της καρδιάς» και «Πόσο γλυκιά είναι η ζωή».
Τελικά πόσο γλυκιά είναι η ζωή και πόση πίκρα αντέχει;
«Αχ, ακούστε, λοιπόν, τον Τάκη Καρναβά και βυθιστείτε σε σκέψεις. Είναι πάντα επίκαιρος και θα ζει πάντοτε ανάμεσά μας με τα τραγούδια του».
 

iaitoloakarnania.gr
 http://www.agrinionews.gr/
Διαβάστε Περισσότερα →